Aartshertogin Marie Valerie en haar man aartshertog Frans Salvator (eigen verzameling)